فارسی سوم دبستان اگر جنگل نباشد بهاران

حجم فایل : 4.2 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 19
بنام خدا فارسی سوم دبستان

اگر جنگل نباشد / بهاران
خلاصه درس :
این درس در مورد وجود داشتن جنگل می باشد با کمک درختان جنگل می توان میز و صندلی و... ساخت و جنگل باعث تامین اکسیژن ما انسان ها می شود و مواد سمی هوا را از بین می برد پس باید سعی کنیم در حفظ و نگهداری جنگل کوشا باشیم
کلمات دارای ارزش املایی :
جنگ پهناور – غرّش – زوزه ی – مشغول – کرگدن – آب تنی – حاشیه جنگل – تفریح – استراحت – کاغذ – آغاز – قایق – فایده ای – اکسیژن – مواد سمّی – می وزند – حفظ – مراتب - مواظبت معنی لغت :
غرّش : صدای بلند و ترسناک / زوزه : صدای بعضی از حیوانات / حاشیه : کنایه از گوشه / ویران : خراب / کرگردن : جانوری بزرگ با پوست کلفت با یک یا دوشاخ روی پوزه / موادّ سمّی : موادی که به بدن آسیب می رساند / مژده : خبر خوب واژه آموزی:
وقتی به کلمه ای پسوند (ناک) اضافه شود به آن معنی دارندگی یا داشتن را می دهد
حادثه ی خطرناک ، یعنی حادثه ای که خطر دارد
وقتی (ناک) به خطر اضافه می شود معنی جدیدی می سازد یعنی حادثه ای که خطر دارد
خطر + ناک خطرناک
و همین طور ، نمناک : نم + ناک نمناک یعنی خاکی که نم دارد بیاموز و بگو :

محمد دید
معلم را
پدرش را
حامد را وقتی کسی می گوید ( محمد دید ) می پرسیم چه کسی را دید ؟
جواب ما این جمله را کامل می کند
محمد چه کسی را دید ؟ معلم ، پدرش ، حامد را
برای تشخیص از پرسش ( چه کس را ؟) یا ( چه چیز را ؟) استفاده می کنیم جمله بساز :
الف ) دردناک
ب) خطرناک

جدول را کامل کن : جاهای خالی را با کلمات داده شده کامل کنید
زوزه - تناور - تفریح
این صدای ترسناک را می شنوی ؟ باور می کنی ؟ صدای............باد است یادم می آید که اینجا درخت .............ی بود
دلم..............دیگری می خواهد ، همه اش که به مهمانی می رویم .


جاهای خالی را کامل کن .

من ......................به دوستم برگرداندم
او ....................... به سوی من دراز کرد
چه کسی .....................به سمت من پرتاب کرد کلمات را مرتب کن و جمله را بنویس .
می شوید ، اگر ، نباشد ، جنگل ، را ، خاک ، باران
.......................................................................................................................
نبود ، بود ، یکی ، از ، غیر ، یکی ، خدا ، هیچ کس ، نبود
....................................................................................................................... اگر جنگل نباشد باران خاک را می شوید یکی بود یکی نبود غیر از خدا کسی نبود ترکیب های نادرست را خط بکش

دردناک سردناک ...